Har du spørgsmål? Ring til os på tlf::

​​86 14 24 63 / 28 10 30 64 

Aflastning, Afklaring og Akut Indskrivning​

Indskrivningsformer:

• Vi tilbyder 1 aflastningspladser i forbindelse med weekender, forlængede weekender eller i ferier.

Målgruppen er voksne, der er på vej til en mere selvstændig boform. Voksne, som har brug for støtte, vejledning, et ekstra løft eller en ekstra inspiration til at tage det næste skridt – subsidiært voksne udeboende, som har behov for at få suppleret et eksisterende botilbud.

Vores målgrupper

ADHD og ADD

Tilknytningsforstyrrelser

Bipolar Affektiv Lidelse (vil udgå i forbindelse med regodkendelse)

Personlighedsforstyrrelser

Aspergers Syndrom - Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF)

Mental retardering af lettere grad

• Vi tilbyder afklaring, hvorefter der skal træffes beslutning om indskrivning. Afklaringsperioden skal kunne medtænkes som afklaring i forhold til boform, uddannelse, arbejde og dagbeskæftigelse.

Målgruppen er voksne på vej ud i livet, som er usikre og bange for at tage ”springet”. En afklaringsperiode kan sikre, at beslutning om indskrivning – eksempelvis i et bofællesskab - træffes på det bedst mulige grundlag. Afklaring er til fordel for både den voksne og for den kommune, der har den økonomiske forpligtelse i forbindelse med indskrivning.​

Fonden Gl. Kongevej 13-15

CVR: 26506085

​Elkjærvej 38

8230 Åbyhøj

Tlf.: 41996960 eller 28103064
E-mail: ba@vita-csa.dk