Har du spørgsmål? Ring til os på tlf::

​​86 14 24 63 / 28 10 30 64 

​Kollegiet

Kollegiet, Bystævnet 2F, 8520 Lystrup

Kollegiet er et fælles bo projekt for Fonden Gl. Kongevej. Bo projektet relaterer sig til fondenes nuværende godkendelses grundlag jf. SEL § 107 jf. § 14 stk. 3).

Kollegiet er en fælles udslusnings-afdeling. Det er også muligt for kommuner at indskrive borgere direkte til Kollegiet.

Kollegiet er beregnet for borgere der har, efter en periode, er klar til at bo i egen bolig med – eller uden støtte. Der ydes individuel støtte efter aftale med den enkelte kommune.

Prisen for at bo i Kollegiet dannes ud fra fællesudgifter til husleje, forbrugsafgifter samt individuel pædagogisk indsats pr. time. Der vil blive indregnet udgifter til supervision/faglig sparring, 2 årlige statusrapporter, transport mv. for de medarbejdere der er aktive i projektet. Pris for den enkelte borger er dermed 100 % individualiseret.

Om lejligheden der danner ramme for Kollegiet.

Lejligheden Bystævnet 2F) er ca. 120 m2 og er opdelt med 3 gode værelser, 1 fællesstue, 1 fælles køkken samt 1 fælles badeværelse. Herudover er der adgang til fælles kælder.

Lejligheden Bystævnet 2C er ca. 84 m2 og er indrettet med 2 værelser samt fælles køkkenalrum samt fælles badeværelse.

Visitation.

Der visiteres gennem Fonden Gl. Kongevej. Kontakt bostedernes leder John Anderskou på 28 10 30 64 eller på mail ja@vita-csa.dk

Indskrivning og Udskrivning.

Der udarbejdes en kontrakt for indskrivning.

Målgruppe.

Personer over 18 år med særlige behov i eller på vej i uddannelse, praktik eller anden dagforanstaltning eksempelvis daghøjskole. En forudsætning for at borgeren kan have ophold i Kollegiet er, at han/hun er i stand til og motiveret for at indgå i socialt samvær med de øvrige beboere og samarbejde konstruktivt med personalet der yder den aftalte individuelle indsats.

Kollegiet indskriver borgere der har et tydeligt og klart defineret støttebehov.

Et støtteniveau på 10 til 15 timer om ugen indikerer at ”kollegiebeboere” har behov for støtte på en række områder; men dog således at der ikke er behov for at bo i et bofællesskab med mere massiv støtte, herunder vagtdækning i aften og nattetimer. Målgruppen forventes, efter endt indsats, at kunne bo i egen bolig med minimal eller ingen støtte i dagligdagen.

Pædagogisk målsætning og metode.

Der henvises overordnet til botilbudets nuværende beskrivelse for dette område. Indsatsen er som nævnt individuel – målrettet efter en klar aftale med kommune og borger om indhold. Man bor i lejligheden så længe der er behov for støtte jf. aftale.

Den individuelle støtte ydes af personale tilknyttet botilbudet Gl. Kongevej og Vangsbovej 5 – eller af medarbejdere der i øvrigt er tilknyttet de to botilbud.

Bostøtte person.

Det ene værelse afsættes til en studerende (socialrådgiver eller socialpædagog/pædagog), således at vedkommende, efter konkret aftale er sammen med de 2 andre beboere i lejemålet.

Økonomi.

Prisen for pladser i Kollegiet - se Kontakt.

Godkendelse af SocialtilsynMidt.

.

Egenbetaling.

Der henvises til gældende regler for indskrivning i midlertidige botilbud jf. kommunal praksis.

Tilbudsportalen.

Tilbuddet registreres på Tilbudsportalen

Fonden Gl. Kongevej 13-15

CVR: 26506085

​Elkjærvej 38

8230 Åbyhøj

Tlf.: 41996960 eller 28103064
E-mail: ba@vita-csa.dk