Har du spørgsmål? Ring til os på tlf::

​​86 14 24 63 / 28 10 30 64 

​Kollegiet

Kollegiet, Bystævnet 2F, 8520 Lystrup

Kollegiet er et botilbud- og en del af Fonden Gl. Kongevej. Kollegiet relaterer sig til fondens nuværende godkendelses grundlag som et § 107 botilbud.

Kollegiet er et udslusnings-tilbud fra botilbuddet Gl. Kongevej for borgere der ønsker at tage det første skridt fra botilbud til egen bolig. I Kollegiet er personalestøtte individuelt aftalt med den kommunale sagsbehandler. 

Det er også muligt for kommuner at indskrive borgere direkte til Kollegiet.

Der ydes individuel støtte efter aftale med den enkelte kommune (dog min. 15 timer pr. uge). Dette støtteniveau indikerer at der er behov for struktureret støtte på et vist niveau der ligge højere end man typisk vil se ved aftaler om bostøtte efter SEL § 85 til borgere i egen bolig.

Prisen for at bo i Kollegiet dannes ud fra fællesudgifter til husleje, forbrugsafgifter samt individuel pædagogisk indsats pr. time. 

Udgifter til personalets supervision/faglig sparring, 2 årlige statusrapporter, transport mv. for de medarbejdere der er aktive i projektet er indregnet . 

Om lejligheden der danner ramme for Kollegiet.

​Lejligheden er ca. 120 m2 og er opdelt med 3 gode værelser, 1 fællesstue, 1 fælles køkken samt 1 fælles badeværelse. Herudover er der adgang til fælles kælder (vaskerum og værksted).

Målgruppe.

Personer over 18 år med særlige behov. En forudsætning for at borgeren kan have ophold i Kollegiet er, at han/hun er i stand til og motiveret for at indgå i socialt samvær med den anden beboer- og at samarbejde konstruktivt med personalet der yder den aftalte individuelle indsats.

Kollegiet indskriver borgere der har et tydeligt og klart defineret støttebehov.

Pædagogisk målsætning og metode.

Der henvises overordnet til botilbuddets nuværende beskrivelse herfor. Indsatsen er som nævnt individuel, målrettet og efter en klar aftale med kommune og borger. 

Den individuelle støtte ydes af personale tilknyttet botilbuddet Gl. Kongevej. 

Bostøtte.

Der er ansat fagligt uddannet medarbejder til denne opgave. 

Økonomi.

​Prisen for pladser i Kollegiet - se Kontakt.

​Godkendelse af SocialtilsynMidt.

Egenbetaling.

Der henvises til gældende regler for indskrivning i midlertidige botilbud / jf. kommunal praksis.Tilbuddet er registreret på Tilbudsportalen

Fonden Gl. Kongevej 13-15

CVR: 26506085

​Elkjærvej 38

8230 Åbyhøj

Tlf.: 41996960 eller 28103064
E-mail: ba@vita-csa.dk