Har du spørgsmål? Ring til os på tlf::

​​86 14 24 63 / 28 10 30 64 

Kurser​

Det tilstræbes, at bostedets personale tilbydes faglige relevante kurser og efteruddannelse, således at der vedvarende er overensstemmelse mellem den faglige ekspertise og de faglige problemstillinger, som relaterer sig til de enkelte beboere og beboergruppen som helhed.

Seneste kursus i personalegruppen:​

2019 og 2020

Autismepilotuddannelse​ / Region Midt

2019 og 2020

​Miljøterapeutisk Grundkursus v. Center for Miljøterapi

2017 og 2018

Autismepilotuddannelse 2017-2018 / Region Midt (aktiv i kursusforløbet)

Certificeret mediator uddannelse (leder)

2015 og 2016

Magtanvendelse – LOS 29.10.2015

Kognitivt grundkursus / Intern uddannelse (2015-2016) / 13 dage / 69 timer

Magtanvendelse – LOS 29.10.2015

2014

3.4.2014 Om ADHD + 10.4.2014 Om Mental retardering af lettere grad + 24.4.2014 Om Autisme Spektrum Forstyrrelse + 8.5.2014 - Om Bipolar lidelse + 22.5.2014 Om Tilknytningsforstyrrelse og Personlighedesforstyrrelse + 14.8.2014 Opsamling og erfaringsudveksling blabndt deltagerne med afsæt i de gennemførte kurser.

Temadag 8.12.2014 om at beskrive, dokumentere og måle pædagogisk indsats i forhold til personale, beboere og samarbejdspartnere

2013

2.12.2013 - dagskursus i KRAP (Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkende Pædagogik) v. Psykologhuset i Viborg

12.9.2013 Dagskursus v. Falck - Førstehjælp og Brandslukning

16og 17.4.2013 - workshop samt tilpasset kursus i Narrativ tanke og metode "Tree of life" v. David Denborough, Dulwich Centre, Adelaide, Australien

2011 og 2012

Uddannelsesforløb i Neuropædagogik v. kursusafdelingen på Sølund

2011

8.3.2011, 14.4.2011 og 30.5.2011 Specialpædagogik med fokus på visuel støtte v. Jette Christiansen, børnepsykiatrisk sygeplejerske og familieterapeut.

2010

10.11.2010 og 16.11.2010 Skrivekursus - v. Hanne Hedetoft, Desperado

2009

14.12.2009 til 24.2.2010 Mediator Practioner modul 1 af 2 - v. Mediationscenter a/s, Birk Centervej 40, 7400 Herning.​

Fonden Gl. Kongevej 13-15

CVR: 26506085

​Elkjærvej 38

8230 Åbyhøj

Tlf.: 41996960 eller 28103064
E-mail: ba@vita-csa.dk