Om os

​Hvem er vi

Bostedet Gl. Kongevej er et § 107 botilbud for voksne over 18 år, der har brug for støtte i hverdagen.​

Vores målgrupper

Voksne fra 18 år med sammensatte sociale, adfærdsmæssige- og personlige udfordringer, herunder både udviklings-, opmærksomheds- og personlighedsforstyrrelser​

​Tilbudsportalen

Bostedet Gl. Kongevej er registreret på Tilbudsportalen – og har godkendelse til den fortsatte drift.

Se også LOS (Landsorganisationen for sociale tilbuds) hjemmeside med oplysning om ledigplads.​

Tilsyn

Tilsynsmyndighed er SocialtilsynMidt.

Samarbejde

Bostedet Gl. Kongevej samarbejder med kommuner, samt andre professionelle, herudover er bostedet​ medlem af LOS Landsorganisationen for sociale tilbud.

​Bostedet har et tæt samarbejde med vores søster botilbud Vangsbovej 5 i Hasselager.​

Det forudsættes, at den enkelte er indstillet på at indgå i et forpligtende fællesskab med de øvrige beboere, og at man er aktivt søgende i forhold til – eller deltager i dagtilbud, skoleuddannelse eller arbejde udenfor bostedet.​

Målsætning

Gennem en vedvarende faglig indsats vil vi lære beboerne at tage ansvar for egne handlinger samt lære dem at forholde sig til samfundets forventninger og krav. Vi vil støtte i forhold til erhvervs- og uddannelsesprocesser.

Vi vil lære beboerne at strukturere og organisere deres dagligdag med henblik på at gøre dem parate til en mere selvstændig tilværelse. Vi vil støtte beboerne i udvikling af deres praktiske og sociale kompetencer. Den faglige indsats i botilbuddet vil altid tage afsæt i en kommunal Handleplan.

Metode

Vi arbejder dialogorienteret i relation til den enkelte beboer og i relation til beboer-gruppen som helhed. Den daglige pædagogiske indsats vil være med et afsæt i den miljøterapeutiske metode, den kognitive metode og i den narrative tanke og metode.

Ud fra interesse og forudsætninger forsøger vi at tilrettelægge aktiviteter for den enkelte – eller for gruppen når dette skønnes at være relevant.​

Personale

Der er ansat pædagogisk uddannet personale samt personale med relevant erfaring fra området – med tjeneste eftermiddag, aften og i weekender. Herudover er der ansat morgenmedarbejder, pedel og praktisk medhjælp. Botilbudet har en daglig leder.

Der er telefonrådighedsvagt ALLE DAGE fra kl. 22.00 – 06.00, således at beboerne i akut nødsituation kan komme i kontakt med en medarbejder.​

Der er fast supervision fra ekstern supervisor.

​Uddannelsesinstitutioner

Bostedet Gl.Kongevej modtager studerende fra de pædagogiske uddannelser.​

Arbejdstilbud

I særlige tilfælde kan bostedets personale være behjælpeligt med at etablere individuelle beskæftigelsestilbud / kursusforløb.

Sådanne tilbud vil altid være efter aftale med handlekommune/ sagsbehandler.

Til beskyttet beskæftigelse og/eller særlig hensyntagende undervisning henvises til Århus kommune.

Visitation

Der visiteres til bostedet Bostedet Gl. Kongevej ved henvendelse til Fonden Gl. Kongevej. Administrationen, Elkjærvej 38, 8230 Åbyhøj, telefon 41996960.

​Handlekommune betaler fuld opholdspris (i denne opholdspris er indeholdt udgifter til husleje, kost, vagttelefonordning samt lille tv-pakke). Det er muligt at tilkøbe Internet.

Det er op til handlekommune, i forhold til den enkelte beboer, at udregne egenbetaling for ophold i bostedet. Handlekommune forestår det administrative arbejde i den forbindelse.

​Beboeren vil efter egenbetaling til handlekommune have et rådighedsbeløb til betaling af de løbende udgifter. Personalet kan være behjælpelig i forhold til økonomi styring.​

Vi forventer at anbringende kommune udarbejder en Handleplan i samarbejde med den enkelte borger. Handleplanen beskriver den aftalte indsats. Med henblik på at iværksætte indsatsen, forventer vi at handleplan foreligger forud for eller umiddelbart efter indskrivning.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.