Visitation

​​1. del af visitationen

Visitation sker ved henvendelse fra den kommunale sagsbehandler til botilbuddets administrationskontor enten via mail/brev eller telefon. Vi henviser til vores administrative adresse: se “kontakt”

I første omgang vil bostedets ledelse vurdere, om den konkrete henvendelse er relevant i forhold til botilbuddets målgruppe. Hvis ledelsen vurderer, at henvendelsen ikke er relevant, sker der ikke videre visitation.

Hvis bostedets ledelse omvendt vurderer, at henvendelsen er relevant, herunder at borgeren er indenfor målgruppen, anmodes den kommunale sagsbehandler om at fremsende relevante sagsakter til botilbuddets administrationskontor.​

Sagsakterne bliver gennemgået af Visitations-udvalget, som består af bostedets ledelse, en eller flere af bostedets medarbejdere samt en ekstern faglig konsulent.

Hver enkelt giver en vurdering af, om den pågældende borger matcher botilbuddets øvrige beboergruppe og om borgerens problemstilling samlet set, kan håndteres af botilbuddets personale. Herefter afgør udvalget, om den konkrete henvendelse kan føre til en indskrivning i botilbuddet.​

Botilbuddets ledelse retter skriftlig eller telefonisk henvendelse til borgernes kommunale sagsbehandler med henblik på 2. del af visitations-processen.

​2. del af visitation

1. forbesøg – afklaring

Ansøgeren inviteres til et besøg i bostedet. Ofte vil ansøgers sagsbehandler og/eller pårørende deltage. Ansøger møder som udgangspunkt her en af de medarbejdere, der er udset til at være blandt kontaktpersonerne. Medarbejderen viser rundt på stedet og fortæller om de forskellige praktiske forhold, der gør sig gældende for bostedet.

Vi forventer, at ansøger i forlængelse af 1. besøg bliver mere afklaret i forhold til, om botilbuddet kan være det rette tilbud. På samme vis skal 1. besøg afklare, om bostedets personale fortsat finder en indskrivning faglig forsvarlig. I alle tilfælde aftales en uges gensidig betænkningstid, der har til formål at give plads til nødvendige, gensidig overvejelse omkring indskrivning.

Første forbesøg kan i visse tilfælde afgøre om visitationen skal gå videre. Både botilbuddet og borgeren vurderer om botilbuddet vil være den rigtige løsning.

Måske er der behov for et 2. forbesøg.

2. forbesøg – endelig afklaring

I forbindelse med 2. forbesøg kan den kommende beboer være ledsaget af sin sagsbehandler og/eller pårørende. Vi forventer, at den kommende beboer i forbindelse med besøget har forberedt yderligere spørgsmål til forskellige praktiske og indholdsmæssige dele af botilbuddet.

Den nye beboer møder igen nøglemedarbejdere, som viser rundt i bostedet. Efter en rundvisning gennemfører vi en samtale, hvor vi behandler alle spørgsmål og overvejelser.

Dokumentet “Beboerinformation” gennemgås. og vi aftaler praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med indflytning.

Herefter træffes endelig afgørelse.

Vil du i kontakt med os?

Udfyld formularen herunder og vi kontakter dig hurtigst muligt.